لوکس فالو یک تیم نخبه از کارشناسان بازاریابی اجتماعی با بیش از 12 سال تجربه است. از زمان اینستاگرام که در سال 2011 راه اندازی شد، لوکس فالو همواره از متخصصان برجسته در خدمات اینستاگرام بهره می گیرد. ما یک گروه از کارشناسان با سالها تجربه در زمینه رسانه های اجتماعی هستیم، چیزی که ما را در کارمان مشتاق تر می کند کمک به مردم در رسانه های اجتماعی است، از زمانی که اینستاگرام به بازار آمده با ارتباط بی عیب و نقص مشتریان را حفظ نموده ایم

ایمیل پشتیبانی : info@luxefollow.ir